Datos:Tipos de centros Cargo

De Innovacion


Código Tipo de centro
CPRI-INPRISE Primaria y secundaria
IES Secundaria
CEE Ed. Especial
CPRI-ES Secundaria
CEIP Infantil y primaria
SEC-IES Secundaria
CPRI-EE Ed. Especial
EEI Infantil
CPRI-FPE Formación Profesional
CRA C. Rural Agrupado
CINTFP Formación Profesional
EARTE Escuela de Arte
CONSPROFMUS Conservatorio de música
CONSSUPMUS Conservatorio de música
EOI Escuela de Idiomas